جراحی زنان

 

مسئول بخش خانم دکتر فتاحی و سر پرستار خانم مریم عادل قهرمان می باشد.


این بخش در طبقه 5 بیمارستان واقع گردیده است این بخش دارای 24 تخت فعال و یک اتاق ایزوله و دو اتاق خصوصی و مابقی عمومی می باشد .در این

بخش مراقبتهای قبل وبعداز عمل صورت میکیرد . راين واحد علاوه بر بيماران نيازمند به اعمال جراحي عمومي (نظیر اعمال جراحی کیسه صفرا ،

تیروئید و ... ) درمان های جراحی انواع سرطان ها هم توسط اساتيد با سابقه که اکثرا اعضاي محترم هيئت هاي علمي دانشگاه مي باشند

انجام می گردد و خدمات لازم بوسيله پرسنل مجرب و كار آزموده خدمات تخصصي پرستاري از پذيرش تا ترخيص ارائه مي شود. ضمناً یادآور

می شود اين بخش جهت بيمارانيكه خواهان سرويسهاي ويژه خدماتي مي باشند به اتاق خصوصي نيز مجهز شده است.