کارگاه جراحی و سمینار SLNB و مکان یابی تومور سرطان پستان

کارگاه جراحی و سمینار SLNB و مکان یابی تومور سرطان پستان با روش جدید Sentimag

برنامه ها :

1- کارگاه مکان یابی غدد لنفاوی با استفاده از داروی Sienna و دستگاه Sentimag

2- کارگاه کاشت نشانگر Magseed و مکان یابی توسط دستگاه Sentimag

3- سمینار معرفی تکنولوژی Sentimag و ویژگی آن نسبت به سایر روش های موجود

سخنرانان :

خانم دکتر دنیا فرخ

آقای دکتر سید علی علمداران

Mr.Jordi Vilarrubla

مکان برگزاری کارگاه : اتاق عمل بیمارستان امید مشهد

زمان کارگاه :30تیرماه 97 ساعت 9 الی 12

مکان برگزاری سمینار : سالن همایش های بیمارستان امید مشهد ( تالار امام خمینی )

زمان سمینار : 31 تیرماه 97 ساعت 7:30 الی 9