حذف آلودگی پلاستیک

روز جهانی محیط زیست

به مناسبت روز جهانی محیط زیست بیمارستان امید اقدام به توزیع کیسه های پارچه ای جایگزین کیسه های پلاستیکی نموده است.

این عمل در راستای فرهنگ سازی به جهت استفاده کمتر و غیر ضروری از پلاستیک می باشد.