دیدار دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد از بیماران بیمارستان امید

دیدار و عیادت دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد از بیماران بیمارستان امید

تعدادی از دانشجویان  دانشگاه آزاد (گروه مهدویت )، وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در طی دیدار با بیماران بستری بیمارستان

امید ، برای آنان آرزوی سلامت و  بهبودی نمودند که البته این ملاقات مورد استقبال فراوان بیماران نیز قرار گرفت.