کارگزینی

  مسئول کارگزینی : آقای عفو     

نمونه وظایف و مسئولیت های واحد کارگزینی:

 

- رسيدگي به درخواستهای نقل و انتقالات پرسنل در سامانه مربوطه.

 

- صدور احكام انتقال ورودی و خروجی، مرخصي، ارتقاء رتبه وطبقه، برقراری فوق العاده نوبت کاری و  حق عائله مندی و... در سیستم پرسنلی.

 

- رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به درخواست نیرو، تبديل وضع استخدامي، ترفيع، بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشستگي و ..

 

- کنترل حضور و غیاب پرسنل در سامانه حضور و غیاب و اعلام کسر کار و غیبت پرسنل به مقام مافوق .

 

- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدف هاي موردنظر.

 

- تهيه  کتابچه قوانین و مقررات اداری و ابلاغ به کلیه پرسنل جهت اطلاع .

 

- بروز رسانی اطلاعات از طریق شركت در كميسيون ها و جلسات مختلف و کلاسهای آموزشی مرتبط .

 

- مطالعه قوانين و مقررات اداری و بخشنامه های واصله و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاری .

 

- تهيه گزارشات لازم از سیستم پرسنل