فناوری اطلاعات
                                                  مسئول : جناب آقای حسن حسین زاده

در واحد فناوری اطلاعات  کارهای مربوط به تعریف کاربران و اطلاع رسانی نام کاربری کارکنان، رفع اشکالات مربوط به نام کاربری و پسورد ، تعریف کاربران HIS و

ایجاد دسترسی های لازم برای کاربران HIS ، نصب نرم افزارهای مورد نیاز در سیستم ها ، رفع اشکالات کاربری کارکنان ، پیگیری اشکالات مربوط به شبکه و رفع

اشکالات سخت افزاری سیستم ها و در صورت لزوم ارسال سیستم ها به خارج بیمارستان، هماهنگی برای تغییرات لازم در سایت، هماهنگی برای خرید سخت

افزارهای مورد نیاز و رفع مشکلات نرم افزاری کارکنان انجام می شود.