معرفی مرکز تحقیقات

معرفی مرکز تحقیقات سرطان  مستقر در بیمارستان امید

مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استعانت از الطاف باریتعالی  در سال آذر 85  با همکاری متخصصان و پژوهشگران

خبره تاسیس گردد ،که مطابق با آخرین دستاوردهای علمی به مواجهه بالینی با بیماری سرطان پرداخته ضمن انجام تحقیقات زیر بنایی در

زمینه اپیدمیولوژی ،تشخیص بیولوژی و درمان سرطان به ارتقاء دانش علمی و عملی کلیه اعضای این واحد در راستای ارائه بهترین خدمات

تشخیص و درمانی به بیماران مبتلا به سرطان اقدام نماید و کیفیت زندگی  بیماران را چه هنگام درمان و چه پس از آن بهبود بخشد که در حال

حاضر11عضو  هئیت علمی مختصصین رادیو تراپی ، انکولوژی12 رزیدنت  با این مرکز در ارتباط می باشند مسئول مرکز تحقیقات سرطان

مستقر در بیمارستان امید جناب آقای دکتر رهام سالک متخصص انکولوژی می باشد .

اهداف این مرکز از بدو تاسیس :

- این مرکز در تحقیقات انجام گرفته زمینه سازی برای تشکیل بانک اطلاعاتی متشکل از موارد تشخیص جدید و قدیمی سرطان در خراسان

- پیگیری کلیه موارد موجود در بانک اطلاعاتی سرطان از جهت پاسخ به درمان  و طول عمر همراه با اخذ نمونه های بیولوژیک و ذخیره سازی آنها ،

-  طرحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی اپیدمیولوژیک ،پایه و بالینی بر روی بیماریهای بدخیم با توجه به زمینه های ناشناخته سرطان در این

منطقه جغرافیایی

جلب همکاری های بین بخشی ، دانشگاهی و بیت المللی با هدف ارتقا ء علمی ،پژوهشی این واحد تحقیقاتی

بروز رسانی روشهای تشخیص آسیب شناسی ، مرحله بندی بالینی و درمان سرطان

تربیت پژوهشگر در زمینه سرطان با فراخوان دانشجویان علاقمند در مقاطع مختلف

تشکیل پایگاه متون و منابع از طریق مرور سیستماتیک و آکادمیک مرتبط با بیماریهای بدخیم شامل کتب مرجع ، خلاصه سمینارها و مقاله ها

با هدف ارتقاء توانمندیهای علمی و مهارتهای عملی کلیه اعضای و افراد ذی نفع مرکز

ا رتقاءدانش عمومی تخصصی در زمینه بیماریهایی مختلف سرطانی از طریق ارائه مقاله ،گزارش آماری و کنفرانس های ماهانه در مجامع

علمی و نیز رسانه جمعی

جذب امکانات و منابع از کلیه ماخذهای ممکن در درون و بیرون دانشگاه

ارائه خدمات بالینی و مشاوره ای گسترده در جهت حفظ و بهبود کیفیت زندگی بیماران در هنگام درمان و پس از آن

ارائه آموزش به بیماران در زمینه ماهیت بیماری و نحوه تطبق با عوارض زود رس و دیررس درمان

جذب حمایت و پشتبانی های معنوی کلیه ذینفعان

هدف کلی  مرکز تحقیقات سرطان  : درمان قطعی سرطان از طریق تحقیق و پژوهش در زمینه شناخت کلیه عوامل ایجاد کننده این بیماری و

در نهایت پیشگیری از ابتلا افراد به آن ، پیشرفت به سوی برنامه ریزی منطقهای کنترل سرطان با اهداف پیشگیری ، تشخیص زود رس ،

درمان بموقع و ارائه بهترین درمانهای حمایتی

تجهیزات این مرکز : دستگاه شتاب دهنده واريان،

دستگاه كبالت،

دستگاه راديوتراپي X-سطحي،

سيمولاتور SLNB پستان،

دستگاه ناويگاتور،

RFA (راديو فركوئنسي) ،

دو دستگاه فريزر منهاي 80 درجه