کتابخانه

 

بیمارستان امید > کتابخانه

 
 
مدیریت  کتابخانه: دکتر ساره حسینی
مسئول کتابخانه : خانم جنگی
 
ساعات کار کتابخانه: شنبه تا چهارشنبه : صبح 7:30-13:30        بعدازظهر:14:30-18         پنجشنبه :7:30-12:30
 
تلفن:8407096    داخلی 116  
 
پست الکترونیک:omh.lib[at]mums.ac.ir
    
تاريخچه :
 
اين كتابخانه يكي ازكتابخانه هاي تخصصي دانشگاهي است كه از فروردين1368  درطبقه آموزشي مجزا به مساحت 110 متر مربع همراه با واحدسمعي وبصري وكامپيوتر آغاز به كار نموده است. همچنين دراين بخش واحد آموزش ،واحد پژوهش وتحقيقات،  كلاس ،آمفي تاترونمازخانه وجود دارد. موضوعهاي تحت پوشش كتابخانه عمدتاً عبارتند از راديوتراپي انكولوژي   ، پاتولوژي وجراحي . اعضاء كتابخانه شامل پزشكان ،دانشجويان ،پرسنل بخش وكليه محققيني مي باشد  كه از سراسر دانشگاه در مورد انكولوژي تحقيق مي نمايند. اين كتابخانه بصورت قفسه باز اداره مي شود.
 
اين كتابخانه شامل حدوداً 3000 جلد كتاب مي باشدكه دراين ميان مي توان از معتبرترين وروزآمدترين كتب مرجع دانشگاهي نام برد. هدف ما اين است كه بتوانيم روزآمدترين ابزار تحقيق وبررسي رابراي پژوهشگرانمان به سهولت فراهم كنيم.مجموعه ما شامل1400 كتاب فارسي ،1050كتاب لاتين تخصصي ، 90 پايان نامه ، 570  كتاب فرهنگي ،12 نشريه تخصصي لاتين ،30نشريه فارسي وتعدادكثيري پمفلتهاي بهداشتي  مي باشد كه اين جزوه ها بطور رايگان دراختيار بيماران وهمراهان آنها ودانشجويان قرار مي گيرد.
 
   
                  فرایند فعاليتهاي كتابخانه شامل موارد زير مي باشد:
 
  •         فعاليت واحد پژوهش وتحقيقات بيمارستان ( در کلیه امور محوله به واحد پژوهش و تحقیقات همکاری گسترده صورت می گیرد)
  •         تهيه آرشيو انكولوژي دريك مجموعه مجزا
  •         همكاري باكليه طرحهاي پژوهشي واطلاع رساني بيمارستان جهت آموزش به بيماران  ( همکاری با آموزش پرستاری بیمارستان در تهیه پمفلتها گوناگون آموزشی برای بیماران)